Konverteringsmoduler

Konverteringsmodul- ISIA godkjenning for trinn 3 skilærere

Instruktørutdanningen gjennom Den Norske Skiskole har blitt vurdert av ISIA og fra våren

2013 har Norge blitt godkjent som «ISIA card nasjon». Dette innebærer at fra og med 2014

vil bestått skilærerkurs trinn 3 kurs på Den Norske Skiskole (DNS) sin utdanningsstige gi

internasjonal «ISIAstamp» autorisasjon. Bestått skilærerkurs trinn 4 med påfølgende

bestått speed test gir  «ISIA card» autorisasjon. Skilærere som allerede har trinn 3 kan få

ISIA stamp godkjenning ved å bestå en konverteringsmodul. Deltakelse på modulen gir

ikke automatisk ISIA stamp autorisasjon. Konverteringsmodulen må bestås for å få ISIA

stamp godkjenning.

 

Opptakskrav:

Konverteringsmodulen er utelukkende for autoriserte skilærere som har bestått skilærerkurs

trinn 3 gjennom utdanningssystemet til DNS.

 

Innhold:

Freestyle – kulekjøring, skicross, hopp og sikkerhet – 6 timer praksis og 3 timer teori

Storslalom – teknikk, sporvalg, løypemodeller og sikkerhet – 6 timer praksis og 3 timerteori

Frikjøring – skiteknikk, terrengvurdering og sikkerhet – 6 timer praksis og 3 timer teori

 

Læringsutbytte:

Etter fullført kurs skal deltakere ha tilegnet seg de ferdigheter og kunnskaper som tilsvarer

de kravsom settes til ISIA stamp godkjenning. Kurset vil kvalitetssikre at alle som får ISIA

stamp autorisasjonhar den oppdaterte kunnskapen som formidles på skilærerkurs fra

2014. www.isiaski.org/download/rules/Minimumstandard_en.pdf

 

Vurderingskriterier:

Kursdeltakere vil bli kontinuerlig vurdert i forhold til egenferdigheter, kunnskaper,

holdninger og sikkerhetsforståelse gjennom hele modulen. Filming av deltakerne vil bli

brukt som vurderingsgrunnlag. En samlet vurdering fra kursholder og sensorer blir

lagt til grunn for å bli tildelt ISIA stamp godkjenning.

 

Gjennomføring:

Kurset går over 3 dager med integrert praksis og teori.

 

Pris:

Prisen på kurset er 3000,-. Overnatting, kost og heiskort tilkommer.

 

Påmelding:

Påmelding gjøres via nettsidene til Den Norske Skiskole: www.snowsports.no eller ved å

sende mail til post skiskole.no. Overnatting i forbindelse med kurset kan bookes ved

påmelding. Ved spørsmål,ta kontakt med utdanningskomiteen på 94872106 /

gdalheim me.com

Den Norske Skiskole
Dalsveien 45A
0775 Oslo
post@snowsports.no
www.snowsports.no