Medlemsfordeler

Som medlem i Den Norske Skiskole vil man ha en rekke fordeler:

  • Man får tilgang til oppdaterte retningslinjer for instruksjon.
  • Arrangementer og medlemssamlinger, deriblant årlig DNS-seminar med workshop/clinic i bakken, og foredrag.
  • Rabatter på utstyr og heiskort. Priser på heiskort bestemmes av det enkelte skianlegg, og henholdsvis IVSI- og ISIA-medlemmer har ofte forskjellige ordninger. I skianlegg i Norge og ellers i Europa vil man kunne bli tilbudt prisreduksjon tilsvarende barnebillett, til gratis heiskjøring (gjelder som regel kun ISIA).
  • En engasjert medlemsmasse med felles interesse for ski- og snøsport.
  • Medlemsbladet "Skinytt" som utkommer flere ganger i løpet av sesongen.

Fordelene får man tilgang til gjennom en årlig kontigent.

Den Norske Skiskole
Dalsveien 45A
0775 Oslo
post@snowsports.no
www.snowsports.no