Skifremme Bergen

"Til skisportens fremme»
Skifremme er en forening for skiinstruktører i Bergen og omegn. Vi formidler
skiteknikk og skiglede for de fleste snøportsgrener - og mener dette er viktige
ferdigheter som kommer til nytte både i skianlegg og vanlig ferdsel i vinterfjellet.
God skiteknikk kan føles, synes, og sparer også krefter.

Bergen Skifremme er en frivillig organisasjon for skiinstruktører og skilærere på
Vestlandet. I 1945 ble det tatt initiativ til å danne en forening til skiidrettens fremme i
Bergen, og formålene var blant annet å fremme skisporten både som rekreasjon
og som idrett, og bidra til en økt skikultur og bedre skiteknikk. 
 
På vinterstid utgjør mellom 20 og 30 skiinstruktører grunnlaget for skiskolevirksomheten.
Skiskolene er åpen i helger og i skolenes ferier, og etter forspørsel også på kveldstid.
Skifremme driver sin skiskolevirksomher i Eikedalen Skisenter og Furedalen Alpin.
 
Styret i Skifremme 2015
Leder: Knut Teigen
Nestleder: Hanne Hollås
Kasserer: Christoffer Tveit
Sekretær: Anne Gro Trygsland
Styremedlem: Kjetil Birkeland Moe
Styremedlem: Christoffer Hevrøy
Varamedlem: Agnes Backer Oppebøen
Varamedlem: Harald Krogh
 
For mer info om skifremme sine aktiviteter se her!

 

Den Norske Skiskole
Drammensveien 975
N-1385 Asker
post@snowsports.no
www.snowsports.no