Konverteringsmoduler

Konverteringsmodul- ISIA godkjenning for trinn 3 skilærere

Skilærerutdanningen gjennom Den Norske Skiskole har blitt vurdert av ISIA og fra våren 2013 har Norge blitt godkjent som "ISIA card nasjon". Dette innebærer at fra og med 2014 vil bestått skilærerkurs trinn 3 kurs på Den Norske Skiskole (DNS) sin utdanningsstige gi internasjonal "ISIA stamp" autorisasjon.
Bestått skilærerkurs trinn 4 med påfølgende bestått speed test gir  "ISIA  card" autorisasjon. Skilærere som allerede har trinn 3 kan få "ISIA stamp" godkjenning ved å bestå en konverteringsmodul. Deltakelse på modulen gir ikke automatisk "ISIA stamp" autorisasjon. Konverteringsmodulen må bestås for å få "ISIA stamp" godkjenning.

 

Opptakskrav:

Konverteringsmodulen er utelukkende for autoriserte skilærere som har bestått skilærerkurs trinn 3 gjennom utdanningssystemet til DNS.

 

Innhold:

Freestyle – kulekjøring, skicross, hopp og sikkerhet – 6 timer praksis og 3 timer teori

Storslalom – teknikk, sporvalg, løypemodeller og sikkerhet – 6 timer praksis og 3 timer teori

Frikjøring – skiteknikk, terrengvurdering og sikkerhet – 6 timer praksis og 3 timer teori

 

Læringsutbytte:

Etter fullført kurs skal deltakere ha tilegnet seg de ferdigheter og kunnskaper som tilsvarer de kravsom settes til "ISIA stamp" godkjenning. 

 

Vurderingskriterier:

Kursdeltakere vil bli kontinuerlig vurdert i forhold til egenferdigheter, kunnskaper,

holdninger og sikkerhetsforståelse gjennom hele modulen. Filming av deltakerne vil bli brukt som vurderingsgrunnlag. En samlet vurdering fra kursholder og sensorer blir lagt til grunn for å bli tildelt "ISIA stamp" godkjenning.

 

Gjennomføring:

Kurset går over 3 dager med integrert praksis og teori.

 

Pris:

Prisen på kurset er 3000,-. Overnatting, kost og heiskort tilkommer.

 

Påmelding:

Påmelding gjøres via nettsidene til Den Norske Skiskole www.snowsports.no eller ved å sende mail til post snowsports.no. Ved spørsmål ta kontakt med utdanningskomiteen på 94872106 / gdalheim me.com

Den Norske Skiskole
Drammensveien 975
N-1385 Asker
post@snowsports.no
www.snowsports.no