Trinn 3

Internasjonal skilærer

Dette er det tredje kurset. Ved bestått eksamen kvalifiserer du til internajonal skilærer/ISIA stamp. Kurset gjennomføres i 2 moduler (modul 1, modul 2) og avsluttes med eksamen. Se her for kursoversikt.

 

Kurset har som mål at du skal:

  • Utvikle egen teknikk sammen med kursdeltagere og instruktører
  • Bidra til et utviklende og engasjerende kursmiljø
  • Kjenne til prinsippene innen treningslære
  • Utvikle teknisk forståelse og analyse
  • Få en pedagogisk grunnforståelse

 

Opptakskrav:

  • Alderskrav for deltakelse på nasjonalt skilærerkurs er fylte 20 år
  • Ha gjennomført og bestått skiinstruktørkurs trinn 2 Alpint
  • Krav til praksis er 200 timer for og få kurset godkjent, på en yrkesvirksom skiskole eller annen praksis godkjent av DNS utdanningskomite. Kurset kan gås uten 200 timers opparbeidet praksis, men kurset godkjennes ikke før denne praksis er opparbeidet.
  • Kandidaten kan under første samling bli meddelt at vedkommende må trene mer eller utvikle seg videre på andre felt før han/hun fortsetter på en skilærerutdannelse. I så fall blir hele kursavgiften refundert

Se vedlagt rammeplan for trinn 3.

 

Ved gjennomført og godkjent eksamen trinn 3 er du kvalifisert til å gå videre til trinn 4.

 

Priser skisesongen 2020/2021

 

Modul 1:                     6500,-                         
modul 2: 6500,-  
Eksamen:   4000,-
Den Norske Skiskole
Drammensveien 975
N-1385 Asker
post@snowsports.no
www.snowsports.no