Trinn 4

Internajonal skilærer

Dette er det fjerde kurset. Ved bestått eksamen kvalifiserer du til internasjonal skilærer. Kurset gjenoomføres i 3 moduler (modul 1, modul 2, modul 3) og avsluttes med eksamen. Se her for kursoversikt.

 

 Kurset har som mål at du skal:

  • Utvikle egen teknikk sammen med kursdeltagere og instruktører
  • Bidra til et utviklende og engasjerende kursmiljø
  • Kjenne til prinsippene innen treningslære
  • Utvikle teknisk forståelse og analyse
  • Få en pedagogisk grunnforståelse

Opptakskrav:

  • Alderskrav for deltakelse på nasjonalt skilærerkurs er fylte 20 år.
  • Ha gjennomført og bestått nasjonalt skilærerkurs trinn 3. alpint  
  • Krav til praksis er 200 timer for og få kurset godkjent, på en yrkesvirksom skiskole eller annen praksis godkjent av DNS utdanningskomite. Kurset kan gås uten 200 timers opparbeidet praksis, men kurset godkjennes ikke før denne praksis er opparbeidet.  
  • Deltageren skal ha trinn 2 i alternativ gren
  • Kandidaten kan under første samling bli meddelt at vedkommende måtrene mer eller utvikle seg videre på andre felt før han/hun fortsetter på en skilærerutdannelse. I så fall blir hele kursavgiften refundert

Priser skisesongen 2020/2021

 

Modul 1:               7500,-                   
Modul 2:  7500,-
Modul 3: 7500,-
Eksamen: 4000,-
Den Norske Skiskole
Drammensveien 975
N-1385 Asker
post@snowsports.no
www.snowsports.no