2 dagers konvertingskurs i desember / 2 day conversion course in December

Dette er et kurs for de som ønsker å gå trinn 3 men har annen utdanning som ikke automatisk er kompatibel med Den Norske Skiskoles utdanning. Kurset er også for deg allerede har trinn 2,men føler seg litt rusten og trenger en oppfriskning for å evt ta trinn 3. Kurset vil bli holdt i Hemsedal torsdag 10 og fredag 11. desember

Kurset har skifaglig praktisk- og teoretisk innhold og en skriftlig test.

Etter bestått kurs er det mulig å melde seg på trinn 3 modul 1 som starter i Myrkdalen i januar 2021.

 

Ta kontakt med oss om du er interessert i mer informasjon om pris, sted og dato: post@snowsports.no

 

English:

This is a course for those who want to attend level 3 but have another education that is not automatically compatible with the Norwegian Ski School's education. The course will be held in Hemsedal,  December 10th and 11th.  This course is also for you who feels a bit rusty and needs to refresh your technique. This is a practical and theoretical course with a written test. After passing the course, it is possible to sign up for step 3 module 1 which starts in Myrkdalen in January 2021.

Please contact us for more information: post snowsports.no

Den Norske Skiskole
Drammensveien 975
N-1385 Asker
post@snowsports.no
www.snowsports.no