Kurs trinn 3 og trinn 4 er åpent for påmelding. Courses for level 3 and level 4 skiinstructor certifications

Har du tenkt på å videreutdanne deg? Ta et kurs gjennom Den Norske Skiskole.

Trinn 3 modul 1 og Trinn 4 modul 1 starter 14. januar - 20. januar 2019 i Myrkdalen.

The first course will be held from January 14th - January 20st 2019
in Myrkdalen

 

Mer info om kurs  (for more information) og påmelding: https://www.snowsports.no/kalender/2019/01/14/trinn-3-og-4-modul-1/287/

 

 

Ved bestått eksamen 3 og 4 kvalifiserer du til internajonal skilærer/ISIA stamp. Kurset gjennomføres med 2 moduler på Trinn 3 og 3 moduler på Trinn 4: 3 x 7 dagar og avsluttes med eksamenSe her for kursoversikt.

  • Publisert
Den Norske Skiskole
Drammensveien 975
N-1385 Asker
post@snowsports.no
www.snowsports.no