Medlemskontingent. Hvordan betaler jeg?

Ordinær medlemskontingent: kr. 700,- for inneværende sesong (01. september- 31. august). Dette inkluderer deltakelse på DNS-seminarene og andre medlemsarrangementer.

Første året du gjennomfører kurs hos DNS er kontingenten gratis. Det andre året er det halv pris kr. 350.-  Ordinær medlemskontingent: kr. 700,- for inneværende sesong (01. september- 31. august). Dette inkluderer deltakelse på DNS-seminarene og andre medlemsarrangementer. 

 

Vipps:                                         77192

Bankkontonummer:                0530.57.94904,

Fra utlandet brukes:                IBAN: NO64 0530 5794 904, BIC: DNBANOKKXXX

Foreningens e-postadresse:   post@snowsports.no

 

For betaling av medlemskontingent gjelder følgende:

 

Merk innbetalingen med:

    • Navn
    • Adresse
    • Telefonnummer
    • e- post

 

Er du et nytt medlem eller har du vært medlem tidligere, må du kunne dokumentere når og hvor du har din instruktørutdannelse fra.

Instruktører med utdannelse fra andre land må legge frem bekreftet dokumentasjon på sin instruktørstatus for å kunne bli medlem i DNS.

Den Norske Skiskole
Drammensveien 975
N-1385 Asker
post@snowsports.no
www.snowsports.no