Utlysning av midler

Søk om støtte fra Arne Palms minnefond!

Styret i Arne Palms minnefond forlenger søknadsfristen til 15. oktober i år.
Hva kan du søke om støtte til?
Du kan søke om støtte til utviklingsprosjekter som for eksempel utarbeidelse av litteratur eller kursmateriell, igangsettelse av samarbeidsprosjekter med andre organisasjoner, enkeltpersoners eller gruppers deltakelse på samlinger/seminarer eller tilsvarende.
Hvor mye kan det søkes om 
Det kan søkes om støtte på inntil kr 10.000 pr prosjekt/person. Søknad om støtte skal sendes skriftlig til fondets sekretariat vedlagt nødvendig dokumentasjon og referanser.


Søknad sendes til DNS: post@snowsports.no


Se mer informasjon her: https://www.snowsports.no/sider/om-dns/arne-palms-
minnefond/137/

Den Norske Skiskole
Drammensveien 975
N-1385 Asker
post@snowsports.no
www.snowsports.no