Skiskoleforum

"Sammen om kompetanse og kvalitet"
Felles forum for skiskoler i hele landet. Har som mål om å gi sine medlemmer muligheter for økt kompetanse, og dermed økt kvalitet på sitt arbeid gjennom samarbeid med kollegaer fra hele landet!

 Hvorfor Skiskoleforum?

Norge og norsk skiidrett har et meget sterkt «brand» innenfor skisport rundt om i verden, noe som norske skiskoler bør kunne dra mer nytte av. Gjennom Skiskoleforum kan norske skiskoler skape et felles ståsted for kvalitet og tillit i markedet. Elever/turister på våre skidestinasjoner skal føle trygghet for et godt produkt når de møtes av informasjon om at instruktørene har gjennomgått sin utdanning og er autorisert i henhold til internasjonale vilkår, ivaretatt av Den Norske Skiskole.  

 

Skiskoleforum ble startet opp i forbindelse med Den Norske Skiskoles seminar på Geilo, november 2012. Målsetningen er at flest mulig av skiskolene gjennom dette felles forumet skal ha mulighet for å øke sin kompetanse sammen med kollegaer fra hele landet, fremstå samlet samt gi føringer for utvikling og tilpassing av DNS sin utdanningsplan for skiinstruktører/skilærere. På denne måten kan skiskolene hjelpe hverandre til å løse praktiske oppgaver knyttet til driften samt finne frem til tjenester, innhold og kvalitet som treffer markedets behov. Det er viktig å presisere at Den Norske Skiskole er en ikke-kommersiell virksomhet som skal utdanne skiinstruktører og skilærere i alpint, telemark, snowboard og nordisk skiteknikk. Men samtidig som arrangør av Skiskoleforum ønsker Den Norske Skiskole å bidra til at skiutdanning og utvikling av skiglede gjøres i nært og godt samarbeid med skiskolene, skiforbundet og ski-Norge ellers.  

 

Den Norske Skiskole sin rolle, er i hovedsak å være tilrettelegger for forumet. Mens medlemmene former innhold og aktivitet.

 

Ønsker du å bli med på laget?

Deltagelse i Skiskoleforum koster 1500,- pr år pr skiskole. Dette skal dekke administrasjon og arrangementkostnader, skilt mm. Beløpet vil vurderes og fastsettes årlig av Skiskoleforums medlemmer.

 

For mer info, kontakt Bjørn Ove på mail: bjorn.ove.larsen evry.com

Den Norske Skiskole
Drammensveien 975
N-1385 Asker
post@snowsports.no
www.snowsports.no