Autorisert skiskole

«Autorisert skiskole – medlem av DNS Skiskoleforum»

Vi har i Skiskoleforum utviklet markering av kvalitet gjennom medlemskap og et dertil tilpasset skilt som forteller at skiskolen er tilknyttet Skiskoleforum, og har personell med relevant og godkjent utdanning. Skiltet er produsert i frostet pleksiglass med DNS logo og teksten «Autorisert Skiskole - Medlem av DNS Skiskoleforum». Gjør seg godt på veggen utenfor skiskolekontoret! Dette bør kunne bidra til at kundene føler trygghet for at de er i det beste hender og får det produktet de kjøper. På lengre sikt kan det være en målsetting å få denne type autorisering som et kjennemerke for norske skiskoler, og dra nytte av Norges posisjon innenfor skisport. Men det betinger selvsagt at både skiskoler blir med i Skiskoleforum, og at skiskoler og DNS fortsatt jobber aktivt med god utdanning og utvikling av instruktører og skilærere.

Den Norske Skiskole
Drammensveien 975
N-1385 Asker
post@snowsports.no
www.snowsports.no